Wie zijn wij?

Shanta Bhikharie

Wie SaVo zegt, zegt Shanta Bhikharie.

Shanta is als zorgconsulente en therapeut, dichter gekomen tot de Hindoestanen in Amsterdam Zuid-Oost. Het is de gemeenschap, de cultuur en de religie waarmee ze bekend is. Tijdens haar werk kwam ze veel leed tegen onder Hindoestanen. Veel daarvan begreep ze omdat zijzelf ook hindoestaans is en uit een cultuur komt waar men veel schaamte kent om het leed te delen. Maar ze kwam ook veel leed tegen dat ‘onbegrijpelijk’ was voor haar. Zoals: angst wat anderen zullen zeggen, geestelijk geweld etc. Om hier iets aan te doen heeft ze in juni 2009 besloten hiermee aan de slag te gaan. Dit heeft erin geresulteerd dat op 19 november 2009 Stichting SaVo is opgericht.

In de loop der jaren werd duidelijk dat dit verborgen leed en de taboes die daarmee samenhangen niet uitsluitend cultureel bepaald zijn. Binnen alle culturen en gemeenschappen spelen soortgelijke problemen. Daarom richt  Stichting SaVo zich nu en in de toekomst niet enkel meer op de Hindoestaanse gemeenschap maar op alle binnen Nederland voorkomende culturen.

Shanti Tuinstra is cultureel antropoloog en is ook al geruime tijd actief voor SaVo en voert regelmatig voorgesprekken met kandidaten voor onze programmareeksen.

Anouk Kleiss is redactrice voor verschillende radio- en televisieprogramma’s van de publieke omroep en helpt SaVo bij de voorbereiding van de interviews.

Eelco Hiemstra is een ervaren freelance programmamaker en heeft in de afgelopen 17 jaar vele programma’s gemaakt voor bedrijven als Endemol, Talpa e.v.a. Hij doet voor ons de regie en camera van de programma’s.

Reza Lesteluhu is cameraman, fotograaf en video-editor. Samen met Eelco verzorgt hij de opnames en montage van onze programma’s.

En er is een groep vrijwilligers betrokken bij Stichting SaVo.