ANBI

Stichting SaVo is door de Belastingdienst aangewezen als

‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ ( ANBI ).

Dit houdt in dat uw giften aan het Stichting SaVo zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Uw gehele gift komt ten goede aan de projecten die de Stichting nastreeft

 

Voor meer informatie omtrent de ANBI kunt u kijken op de website van de Belastingdienst.

logo anbi